EXPAT CARE

Een partnership dat de kans op succesvolle expatriaties significant doet stijgen!

 • Abonnement gekoppeld aan gehele expat-familie met doorlopende ondersteuning, empowerment, inzichtsverruiming waarbij men na iedere sessie gericht weer een volgende stap zet.
   

 • Opdat expats kunnen floreren op professioneel en persoonlijk vlak. Met Expat Care bied je een coachingsfrequentie die het beste voor hen werkt, toon je als bedrijf dat je écht een hart hebt voor expats.
   

 •  Coaching geeft rust, zekerheid en focus in het werk en leven op momenten dat zij het even steun nodig hebt. Coaching voorkomt dat moeilijkheden problemen worden.

EXPAT CARE

8 uur individuele coaching

3 uur groepscoaching

magazine

partnership HR | 6 uur in company training

opvolging, overleg en rapportage

beschikbaarheid binnen 3 werkdagen

urgentielijn

Expat Psyche ondersteunt bedrijven en expats doorheen alle fasen van een expatriatie

PREVENTIE, VROEGDETECTIE & AANPAKKEN VAN MOEILIJKHEDEN ZODAT ZE GEEN PROBLEMEN WORDEN.
Coaching zet in op onze psyche en verstevigt daarmee het fundament dat nodig is voor alles wat de expat in zijn leven onderneemt.

Formules

Jaarlijks te factureren

1 - 3 Expats

€ 263 (excl.)

per expat-familie / maand

18 uur coaching x €175 / uur
+ beschikbaarheid, administratie en magazine

3 - 7 Expats

€ 236 (excl.)

per expat-familie / maand

> 7 Expats

€ 200 (excl.)

per expat-familie / maand

= 10% volumekorting

= 20% volumekorting

Inhoud

EXPAT PSYCHE als partner doorheen het hele traject voor alle belanghebbenden

Partnership Expat-familie

 • 2 x 20 minuten kennismaking en info
  (expat + expat-partner)

   

 • 2 individuele pre-departure sessies
  (expat + expat-partner)

   

 • 6 coachingssessies per expat-familie
  (naar wens te verdelen tussen expat en expat-partner)

   

 • 4-maandelijkse thema-gebonden online coachingssessies in groep 
   

 • beschikbaarheid binnen 3 werkdagen
   

 • urgentie-gesprek binnen 24 uur waar mogelijk
   

 • online inplannen van gesprekken
   

 • continuïteit tijdens verlof
   

 • 4-maandelijks digitaal magazine Expat Psyche
   

Partnership met HR

 • 2 in company trainingen halve dag / jaar voor HR
   

 • Ontvangst kwartaal rapport van aantal opgenomen sessies per expat-familie met vermeld coachingsdomein
  Vb.: Familie X - 1ste kwartaal 2020 - 3 sessies - 2 loopbaan , 1 persoonlijk

   

 • Ontvangst outcome van 6-maandelijkse tevredenheidsenquête Expat psyche
   

 • 4-maandelijks papieren versie magazine Expat Psyche
   

 Benefits

Een partnership dat inzet op een succesverhaal voor alle partijen
 

Topics

In tegenstelling tot The Big 4 training bepaalt de coachee het thema en doel van elke coachingsessie; tenzij hierover duidelijke afspraken werden gemaakt met stakeholders.

Onderwerpen binnen het veld van life coaching binnen een expat gegeven kunnen zijn:

 •  omgaan met cultuurshock

 • omgaan met veranderende identitei

 • verslaving & depressie

 • omgaan met afwezigheid netwerk

Onderwerpen binnen het veld van persoonlijke ontwikkeling binnen een expat gegeven

 • assertiviteit

 • communicatie

 • deadlines

 • delegeren

 • feedback

 • leiderschap

 • moeilijke mensen / situaties

 • organiseren

 • omgaan met stress

 • opbouwen van vertrouwensrelaties

 • perfectionisme 

 • eigen mogelijkheden

 • minderwaardigheid / onzekerheid

Onderwerpen binnen het veld van expat- loopbaan kunnen zijn:

 • balans privé-werk

 • terug naar het thuisland, wat nu?

​Onderwerpen specifieker voor de begeleidende partner / expat echtgenoot:

 • Uitzoeken op welke manier opnieuw zingeving kan gevonden worden, zeker wanneer een carrière on hold werd gezet

 • Omgaan met de cultuurshock

 • Omgaan met verlies van identiteit

 • Omgaan met gevoelens van eenzaamheid, isolement, angsten, depressieve gevoelens, wrok, relatieproblemen of andere

 • Omgaan met het gebrek aan een ondersteunend netwerk

 • het creëren en in de wereld zetten van hun eigen visie en invulling voor de internationale carrière van hun partner
   

Voor de expat / expat-partner

 • De beste kans voor de expat en diens partner op een gelukkige en voldoening gevende expatriatie
   

 • Neem de tijd als expat én als expat-partner om te stil te staan bij wat goed en minder goed gaat en vind wat er moet gebeuren en kan veranderen
   

 • Stap even uit de ratrace van alledag om te reflecteren hoe jij als expat van je nieuwe professionele rol een succes kan maken en ga met elke uitdaging aan de slag zodat deze niet uitgroeit tot een probleem
   

 • Hands on ondersteuning voor de begeleiders partner of echtgenoot zodat moeilijkheden rond zingeving, identiteit en wegvallen van het bekende sociale netwerk niet verzeilen in depressie, eenzaamheid, verslavingen...
   

 • krijg objectieve ondersteuning doorheen het hele expatriatie traject; een traject met immense impact op élke psyche
   

 • Verminder significant de kans op professionele moeilijkheden, relatieproblemen, familiale problemen
   

Voor uw bedrijf

 • De internationale opdracht wordt een moment waarin de expat maximaal kan leren en inzichten op doet; het moedigt expats aan te reflecteren en bewust global leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen
   

 • Preventie, vroegdetectie & aanpakken van moeilijkheden zodat ze geen problemen worden en eindigen in een mislukte expatriatie
   

 • Expats krijgen inzicht in hoe zij omgaan de stress die bij elke expatriatie komt kijken. Zij ontdekken hoe zij dit kunnen bijsturen waardoor de beoogde professionele een duidelijk grotere kans op slagen hebben
   

 • Expats en hun partners hebben een onafhankelijke derde met ze in alle openheid kunnen praten over professionele, persoonlijke en culturele uitdagingen
   

 • Eigenaarschap blijft bij één persoon liggen
   

 • Eliminatie van de grootste bekommernis van vele bedrijven: zal de expat en de expat-partner zich kunnen aanpassen en een voor hen zinvol leven kunnen leiden? Coaching aanbieden als onderdeel van het relocatie-package als signaal dat jouw bedrijf echt waarde hecht aan jullie werknemers en ondersteuning biedt voor de dierbaren van jullie expats
   

 •  Onmiddellijk bereikbare ondersteuning voor expats en hun partners om het even waar zij zich op de wereld bevinden door betaalbare Zoom-sessies
   

EXPAT PSYCHE

online coaching and therapy
 

rebekka@expatpsyche.be

+32 (0) 486 920 134

Do you have a suggestion or feedback?
Please, tell me!