EXPAT CARE

De echte waarde van coaching ligt in het proces van het aan de oppervlakte brengen en het voorzichtig naar de diepte gaan wat leidt tot het identificeren van de essentie van het probleem, inzichtsverruiming en verandering.

Ben jij klaar voor verandering?

DE REALITEIT VAN EEN EXPAT

Verhuizen naar een ander land biedt de mogelijkheid tot het nemen van een nieuwe start, een verschuiving in prioriteiten, een verandering van richting of perspectief. Het kan ook uitdagingen met zich mee brengen. Of het nu gaat om de druk van de nieuwe baan, het uitzoeken van de lokale cultuur, het opzetten van een sociaal netwerk, het omgaan met familie in het buitenland of de start van een nieuw leven waarin jij de begeleidende partner bent van een de internationale werknemer die je partner vandaag is.

Tussen de 15% en 40% van de expatriaties mislukken vandaag. Dit is niet vreemd als je weet welke enorme impact op onze geest een dergelijke gebeurtenis is. Zonder stevige mentaal fundament kom je er niet. En als je het wel hebt bij vertrek dan is het van vitaal belang om dit zo te houden.

Op regelmatige inchecken bij een onpartijdige gesprekspartner helpt je hierbij en kan onderstaande moeilijkheden voorkomen.

Zijn er er toch? Dan pakken we die aan!

Expat Psyche is jouw ondersteunende gesprekspartner wanneer jij dat wenst, rond thema's die jou aanbelangen. Samen bekijken we wat jou bezig houdt, stellen we doen, duiken de diepte in, komen tot inzichten waardoor we jouw doelen kunnen bereiken en jouw leven in het buitenland een positieve en waardevolle periode in jouw leven wordt!

Ontrouw

Een partner die vreemd gaat is zowat het grootste taboe binnen de wereld van expats en mobiele werknemers. Het is een erg wijd verspreid fenomeen. Zelf als je als partner mee verhuist naar het buitenland.

Familiale problemen

Zelf single expats kunnen een immense familiale druk ervaren. Soms stelt familie onrealistische eisen als het aankomt op wanneer en hoe vaak ze jouw willen horen en zien in levende lijve. De kans is reëel dat je niet kan aanwezigheid zijn op de begrafenis of trouw van een van je beste vrienden of familieleden. Mee zorg op nemen voor een van je ouders is vaak onmogelijk en als je uitgezonden wordt en je kinderen blijven in België dan loop je waarschijnlijk vele belangrijke momenten in hun leven mis. Ook wanneer je partner en kinderen wél zijn mee verhuist kunnen heel wat problemen rond de kinderen ontstaan.

Problemen op het werk

Wat in het thuisland mogelijks moeiteloos lukte blijkt toch even anders uit te draaien in je nieuwe job. Moeilijke mensen, niet komen opdagend personeel, het gevraagde niet uitvoeren, mislukken van tijdige oplevering van projecten zijn maar een aantal van de moeilijkheden die op je pad kunnen terecht komen. En wat als het einde in zicht komt en je opdracht op zijn eind loopt? Terug naar België in je oude job of een nieuwe opportuniteit in alweer een ander land? 

Verslavingen & Depressie

Veel expats komen in terecht in een immens isolement en voelen zich ontzettend eenzaam. Dit is nog vaker het geval wanneer je als partner je professionele bezigheden in Belgiê hebt stop gezet en de ene lege dag zich aan de andere rijgt.

Het zorgt er vaak voor dat je dingen gaat doen die je voorheen thuis helemaal niet deed. Vooral alcohol- en drugsverslavingen zijn zeer ernstige problemen waar veel Westerse expats mee te maken krijgen. Ook seksverslavingen, gokverslavingen en eetproblemen zijn vaak geziene problemen.

Racisme

Het is goed mogelijk dat je als Belgische expat in je gastland geconfronteerd wordt met discriminatie en racisme; op basis van je uiterlijk of het gegeven dat uit België komt. Heb je nauwe banden met locals, dan kan ook dit voor complicaties zorgen.

Racisme en discriminatie kan je ervaren in zowel hoogontwikkelde als ontwikkelingslanden. Cultuurtrainingen nemen niet alle moeilijkheden weg maar kunnen je zeker en vast helpen je zo goed mogelijk voor te bereiden.

COACHING ABONNEMENTEN

De coaching abonnementen bieden je de voortdurende ondersteuning, empowerment en inzichtsverruiming die je nodig hebt om te groeien en te ontwikkelen in alle aspecten van jouw leven. Je kan de coachingfrequentie kiezen die voor jou het beste werkt.

Elk individueel coaching traject is een  co-creatief samenwerkingsverband gebaseerd op gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid , challenge en zelfsturing  

GRATIS KENNISMAKING

Dit gesprek helpt mij om beter te begrijpen wat jij nodig hebt, wat het beste werkt voor jou en het helpt jou om te begrijpen wat coaching is. Het schept duidelijkheid over wat je kan verwachten van mij in mijn rol als coach en wat ik van jou verwacht. Ook alle praktische (administratieve / financiële) informatie wordt duidelijk gesteld en ik geef waar mogelijk een antwoord op alle vragen die je rond coaching zou hebben.

Betreft jouw vraag een therapeutische vraag en geen coachingsvraag, dan schep ik duidelijkheid over wat je over mij kan verwachten in mijn rol als therapeut. Beide rollen kunnen immers nooit samen gaan.

EXPAT PSYCHE

online coaching and therapy
 

rebekka@expatpsyche.be

+32 (0) 486 920 134

Do you have a suggestion or feedback?
Please, tell me!