EXPAT À LA CARTE

5 uitdagingen voor bedrijven met werknemers in het buitenland

•Geslaagde expatriatie (de werknemer presteert zoals gewenst de hele vooraf afgesproken periode in het buitenland; de investering loont) 

•Een repat blijft voor het bedrijf werken na terugkomst van buitenlandse opdracht waardoor de opgedane kennis en ervaring het bedrijf in het Belgische moederbedrijf helpt groeien.

•Eigenaarschap (HR) blijft bij één en dezelfde persoon

•HR is op elk moment op de hoogte hoe het met de expat en diens mee verhuisde gezin gaat.

•HR heeft vaardigheden en expertise om met de typische mentale expatproblematiek van expats /partners om te gaan, moeilijkheden tijdig te detecteren en aan te pakken

Expat Psyche ondersteunt bedrijven en expats doorheen alle fasen van een expatriatie

PREVENTIE, VROEGDETECTIE & AANPAKKEN VAN MOEILIJKHEDEN ZODAT ZE GEEN PROBLEMEN WORDEN.
Coaching zet in op onze psyche en verstevigt daarmee het fundament dat nodig is voor alles wat de expat in zijn leven onderneemt.

Doelen coachingstraject

Algemeen stellen we ons tot doel om de expat /expat-to-be tot nieuwe inzichten en meer zelfkennis te komen waardoor shifts ontstaan. Deze kunnen moeilijkheden voorkomen als wel leiden tot het vinden van oplossingen voor de uitdagingen die de expat  in deze of gene fase van zijn/haar expatriatie ondervindt. Elk coachingsplan bestaat uit persoonlijke targets, succescriteria en momenten van terug koppeling.

 

We staan stil bij de huidige manier van denken, gevoelens en het handelen van de expat, inclusief het effect dat dit heeft op anderen en zijn/haar resultaten. Identiteit, persoonlijke sterktes en blinde vlekken worden in kaart gebracht.  Hierdoor wordt een bewustzijn gecreëerd over hoe zij in het leven staan, wie ze zijn, hoe ze omgaan met anderen en zin geven aan hun leven.

Coaching genereert persoonlijke groei en ontwikkeling. En zorgt  voor meer in balans zijn, meer energie en zelfkennis.

 

Algemeen beschouwd is het een samenwerking waarbij een proces op gang komt dat zowel stimulerend als creatief is zodat expats hun potentieel kunnen gebruiken. We stellen het heden centraal: we baseren er ons op, leren er van richten ons op de toekomst. Dit wil niet zeggen dat er nooit stil gestaan kan worden bij een element uit het verleden.

Wanneer inplannen?

De duur van een coachingstraject varieert enerzijds van het gekozen traject en is tegelijk afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van elkeen.

 

Algemeen:

De  startdatum en de looptijd van de coaching hangt samen met de gekozen trajecten en wordt in overleg met alle stakeholders afgesproken.

Aanpak

1

2

3

4

6

Offerte & Overeenkomst

Intake met medewerker en stakehoulders

Opstart coachingstraject

Terugkoppeling

Outtake met medewerker en stakehoulders

Vrijblijvende kennismaking en inspiratiesessie bij u op kantoor. Ik luister naar uw verhaal en deel eerste inzichten.

ExpatPsyche werkt een voorstel uit met betrekking tot levering van haar diensten in navolging van de outcome van de First Meet.

  • kadering

  • doelen helder stellen

  • concreet plan (# coaching gesprekken, tussentijdse terugkoppel gesprekken, outtake gesprek)

Elke sessie start met het bekijken van wat er actueel speelt, we scheppen helderheid, stellen een doel en succescriteria voor de sessie. Dit alles binnen het groter geheel van opgemaakte doelstellingen.

Tussentijds organiseren we terugkoppelingsge-sprekken indien gewenst

Dit betreft nooit, in geen enkel geval een inhoudelijke terugkoppeling van de gesprekken. De expat zelf doet de terugkoppeling van de coaching. Als coach faciliteer ik het gesprek.

  • Samen vatten wat er bereikt is.

  • Bekijken wat de expat nodig heeft om verder te kunnen. 

5

EXPAT PSYCHE

online coaching and therapy
 

rebekka@expatpsyche.be

+32 (0) 486 920 134

Do you have a suggestion or feedback?
Please, tell me!